Oprava severozápadu a části západní palácové zdi

V letošním roce byla dokončena oprava severní palácové zdi (včetně koruny zdiva), severozápadního nároží paláce a podař…

Posted by Zřícenina hradu Brandýs nad Orlicí on Monday, 14 December 2015

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Kovové nálezy z hradu Brandýs nad Orlicí

Vážení přátelé, pokud dovolíte, rádi bychom vám ukázali první z odborných článků, který se vztahuje k nálezům na hradní zřícenině Brandýs nad Orlicí. Rýpalové budou mluvit o zklamání, nadšenci a milovníci historie si přijdou na své a najdou přeci jen pár zajímavostí. Předkládáme tedy článek PhDr. Davida Vícha, z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, poblikovaný v periodiku CASTEOLLOGICA BOHEMICA s názvem Kovové nálezy z hradu Brandýs nad Orlicí. Jelikož formát PDF na fb nešel umístit, zvolili jsme provizorně formát JPG, který není nejšťastnější, ale poslouží, než vytvoříme odkaz na našem webu. Děkujeme za článek panu PhDr. Davidu Víchovi a za pomoc s prezentací na fb paní Ing. Hance Kučerové.

 

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Hrad a Sdružení v roce 2013

Abychom napravili informační deficit za rok 2013, dovolujeme si přinést souhrnný článek, který poskytne ucelený náhled na dění okolo hradní zříceniny v Brandýse nad Orlicí. Kolem činnosti sdružení, aktivitách města, ale i jiných účastníků záchranného procesu se množí mnoho nepravd, které si zaslouží objasnění. Shrnutí roku 2014 bude následovat.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Schválení finančních prostředků na rekonstrukční práce 2014

S potěšením si dovolujeme oznámit, že Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí se rozhodlo dne 18. Března 2014 schválit prostředky na opravu hradu ve výši 800 tis. Kč bez DPH pro rok 2014. Tato částka je složena z 50% z dotace města a druhá polovina je činěna dotací ze strany Ministerstva kultury České republiky. S potěšením vnímáme upuštění od původního záměru vynaložit méně prostředků na letošní opravy hradu. Hradní sdružení, které záměrně na jednání zastupitelstva nemělo zastoupení, tímto děkují panu Ing. Miloši Kudrnovskému, projektantovi, a slečně Mgr. Zuzaně Vařekové, z Národního památkového ústavu Pardubice, za hájení zájmu potřeby zachránit brandýský hrad. Ukazuje se tím, že zájem na záchraně kulturní památky přesahuje hranice jednoho občanského sdružení.

V souvislosti se schválenou částkou si dovolujeme upozornit, že i přesto, že sdružení přímo neparticipuje na vynaložené částce, je podíl sdružení nemalý z jiných důvodů, čili jedná se i o jeho zásluhy. Nebýt sdružení, které tlačilo na tvorbu projektových dokumentací, a zde musíme vyzdvihnout především práci Ing. Miloše Kudrnovského, ale i základy položené projektovou dokumentací ateliérů Girsa AT, s.r.o. Sdružení v této chvíli pracuje na zajištění dalších projekčních dokumentací i záchranných prací z více zdrojů.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Vizualizace fotogrammetrického zaměření

 

Pro nadšence ještě můžeme uvést, že skenování probíhalo ze země laserovým scanerem Faro focus. Dle slov pana Kudrnovského to není zcela definitivní práce s tímto materiálem, poněvadž by rád chtěl brzy ještě model osadit do širšího modelu krajiny získaného leteckým scanováním. Dále je nutno zdůraznit, že zveřejněná vizualizace zachycuje stav hradní zříceniny před rekonstrukcí střepu zdiva v minulém roce. Z tohoto pohledu se dozajista jedná o cenný materiál, který zachycuje hradní zříceninu bez výrazných záchranných prací. Nechť posouží i jako varovný materiál, aby již nikdy v budoucnu nenechal správce kulturní památky dojít situaci tak daleko, aby byla ohrožena existence památky samotné.

Rubriky: Aktuálně | 1 komentář

Zdenek Skalický v pořadu Máme hosta ČRo Pardubice

Máme hosty - Záchranu hradu Brandýs n. Orl. | ČRo Pardubice
Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Fotogrammetrická dokumentace hradu

Pro potřebu záchranných prací na jižní straně hradního paláce bylo nezbytné pořídit dokumentaci stávajícího stavu zdiva. Metoda, která byla pro vyhotovení zvolena, se nazývá fotogrammetrie. Většina členů sdružení neměla o fotogrammetrii ani tušení, natož abychom si uměli představit výstupy tohoto, stále ještě ne příliš častého, způsobu dokumentace (zaměření) českých památek. Nicméně výsledek zaměření alespoň jižní strany hradního jádra je neuvěřitelný svou podrobností a i svým způsobem krásný, byť pro budoucí generaci zachycuje nelichotivý stav památky. Má tedy i neocenitelnou hodnotu v tom, že dokumentuje, kam může dospět zanedbání péče o kulturní památku. Fotogrammetrickým zaměřením se nemohou pochlubit ani některé národní kulturní památky v naší zemi.

brandys_nahled01_1

brandys_nahled02_1 Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Hradní slavnosti 2013

V sobotu 22. června proběhl v pořadí již 4. ročník Hradních slavností. I přestože bylo jisté omezení, kterým se museli organizátoři řídit, můžeme nad průběhem vyslovit spokojenost. Nejen že si tato akce našla své diváky v den, kdy jí byly konkurencí akce mnohem větší i s větším rozpočtem. Děkujeme touto cestou návštěvníkům i aktérům. Záměrně jsme se po akci dotazovali diváků na spokojenost a reakce byla příjemně pozitivní. Přičemž náznak účinkujícím, že by akce mohla být do dalších let zrušena, se nesetkal s pozitivní reakcí, v čemž se shodli aktéři s diváky. Ač Hradní slavnosti jsou nízkorozpočtovou akcí malého rozsahu, jejímž smyslem je podpora záchrany brandýského hradu, má evidentně svůj smysl, význam i své místo na slunci.


Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | 1 komentář

Sdružení obdrželo letecké fotky hradní zříceniny

V dokumentaci hradní zříceniny zásadně chyběly letecké fotografie hradního kopce. Nyní je tato chyba napravena díky daru pana Petra Nožičky, který věnoval sdružení pět snímků. Je na místě panu Nožičkovi poděkovat jménem celého sdružení. Pokud by se našel někdo další, kdo má jakékoliv fotografie či videozáznamy brandýského hradu staršího data, velice je uvítáme, poněvadž mohou posloužit jako cenný dokumentační materiál.

Letecké fotografie jsou sice nižší kvality, ovšem to nemění nic na jejich významu. Shlédnout je můžete v galerii našeho webu. Nejenže poslouží pro potřeby projektové dokumentace, zájem o ně projevily i instituce zabývající se mapováním historie, ať již se jedná o Národní památkový ústav Pardubice, nebo pan prof. František Musil z Historického ústavu University Hradec Králové, který se hrady dlouhodobě zajímáa s naším sdružením dlouhodobě spolupracuje. Vzhledem k tomu, že rekonstrukční práce na hradní zřícenině začnou v nejbližší době a vegetace je už značně rozbujelá, není možné, aby byly pořízeny aktuální letecké fotky současného stavu. Každé další snímkování již bude po rekonstrukčních zásazích, což činí z oněch pěti snímků cenný materiál. Pevně doufáme, že následná možná komparace s novým stavem.

Sdružení i nadále sbírá a vyhledává veškerý obrazový materiál, který by zachycoval stav hradní zříceniny, případně prokazoval postup destrukce. Zvláště cenné jsou pak materiály s datací. Dostavět celý brandýský hrad je nemožné, nicméně je možné navrátit na hradní zříceninu architektonický prvek, který se podaří spolehlivě doložit alespoň třemi obrazovými materiály. Proto si vážíme každého, kdo i čirou náhodou při prohlížení starých fotografií po babičce narazí na jedinou fotku, která by nám ukázala podobu hradu nebo jeho části. Samozřejmě je to i výzva pro amatérské i profesionální badatele, zda není možné v archivech nalézt popis stavu hradu v dobových záznamech či jiný obrazový materiál v podobě kresby, rytiny, apod. Jak je patrné, záchrana hradní zříceniny je i detektivní práce, kdy se pátrá po sebemenší zmínce v textu či vyobrazení.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Výdřeva hradního sklepení dokončena

Výdřeva tzv. hradního sklepení je dokončena. Můžeme konstatovat, že základní fáze projektu, která umožní zachránit podstatnou a nejcennější část hradní zříceniny v Brandýse nad Orlicí, je zdárně dotažena do konce. Nelze než doufat, že statické zajištění přečká do fáze, kdy bude možné uskutečnit rekonstrukci a trvalou sanaci kleneb, čemuž však předchází II. etapa záchranných prací. Současná výdřeva zůstane součástí hradu bezesporu v řádu několika let. Důrazně upozorňujeme a žádáme, aby návštěvníci do hradního „sklepení“ nevstupovali, a apelujeme na zodpovědné chování, které nezpůsobí škody na výdřevě i hradní zřícenině samotné.
Výdřevu hradního „sklepení“ provedla na základě řádného výběrového řízení choceňská firma pana L. Netolického. Sdružení opatřilo potřebnou dokumentaci statického zajištění, vzhledem ke komplikovanému systému dotací, v pozici realizátora stavby i pořadatele výběrového řízení byl Městský úřad Brandýs nad Orlicí jakožto vlastník. Fotografie, které najdete v galerii, nepotřebují komentář. Je evidentní, že smyslem bylo provizorní statické zajištění hradního „sklepení“, které umožní opravu obvodového zdiva hradu a následně i rekonstrukci a trvalou sanaci kleneb. K další etapě záchranných prací přineseme informace v nejbližších týdnech. O archeologický dozor byl sdružením požádán PhDr. David Vích, který se sdružením již dlouhodobě spolupracuje. Již v této fázi se ukázalo, jak prozíravý postup byl sdružením zvolen, a to i přesto, že nám bylo vyčítáno, že se na hradě nic neděje. Nicméně my jsme vytrvali na své pozici a pečlivě jsme nashromáždili veškerou dokumentaci a pracovali na projektech, které souvisí s logistikou, z čehož vznikla nová přístupová cesta díky firmě RM Stav Miroslava Rohuna. O realizaci jednoho z dalších těchto projektů budeme v blízkých měsících informovat.
V souvislosti s výdřevou byl kontaktován Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje i Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Orlicí. Cílem bylo navázat spolupráci a připravit plán pro případ hypotetického požáru. Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o.s. si plně uvědomuje, co může způsobit nezodpovědné chování některých návštěvníků, či úmyslné činy vandalů, proto se snažíme minimalizovat škody nejen na majetku města, jakožto i škody v podobě ztráty kulturních hodnot. Především je naším cílem minimalizovat riziko zranění, ať již návštěvníků, kteří nebudou respektovat zákaz vstupu do „sklepení“, ale i hasičů při případném zásahu. Je nezbytné varovat i razantně odmítnout premisu, že někdo zná hradní zříceninu jen z toho titulu, že si na ní hrál jako dítě, nebo že v lokalitě jen bydlí. Hradní zřícenina neustále „pracuje“, důkazem je nedávno zřícené hradní okno, a proto není možné si být jist nejen stavem, ale i tím, jak se daná kulturní památka bude chovat v případě nutnosti hasičského zásahu. I teoretická připravenost je bezesporu lepší než žádná, s čímž jsme se u profesionálních hasičů setkali s pochopením i podporou takového postupu. Z pohledu práva i dobré správy veřejně přístupné kulturní památky je náš postup logický a správný.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář